تماس با کهکشان عجایب

آدرس

اصفهان - ابتدای اتوبان شهید دستجردی – مجموعه تجاری تفریحی سیتی سنتر – طبقه سوم – شهربازی کهکشان عجایب

شماره تماس

(031)36550185-7

09306340047

ایمیل

info@wondergalaxyiran.com

تماس با کهکشان عجایب